Easy-RFQ

Snel en eenvoudig de beste aanbiedingen aanvragen

1.
Invoeren van uw RFQ
2.
Invoeren gegevens onderneming
3.
Verificatie en verzending Techpilot
4.
Offertes van leveranciers

RFQ Titel

Graag een duidelijke naam geven aan uw RFQ


Let op: U kunt maximaal 4000 karakters gebruiken.

RFQ gegevens

Graag alle relevante details vermelden.Met name aandacht geven aan informatie die niet wordt vermeld op de technische tekening.

Uw RFQ moet waarschijnlijk de volgende informatie bevatten:

Specificatie hoeveelheid:
  • Jaarlijkse behoefte; eenmalige behoefte:
  • Ordergrootte/ hoeveelheid
  • Staffelprijzen
  • Benchmark prijs (informatie wordt niet gedeeld met de leverancier)

Productie aanwijzing
  • Materiaalbestelling
  • Oppervlakte behandeling
  • Na-behandeling

Levering en betaling
  • Leveringscondities (incoterm)
  • Betalingscondities


Leveringsperiode/Leveringsdatum

Graag de gewenste leveringsperiode aangeven


Toevoegen files

Technische tekeningen en gerelateerde documenten

Graag alle relevante tekeningen en documenten aan uw RFQ toevoegen


Deadline voor offerte

Graag de deadline voor het ontvangen van offertes specificeren


Let op: Maximaal 1000 karakters mogelijk.

Waarom plaatst u deze RFQ?

Zoek een nieuwe leverancier voor onmiddellijke samenwerking, Benchmark uw huidige prijzen, Strategische inkoop, Anders, namelijk...


Let op: Maximaal 1000 karakters mogelijk.

Wat zijn uw verwachtingen van de resultaten van deze RFQ?

Snelste weg van technische tekening naar geleverd onderdeel, Kostenbesparing van x%, Inzicht krijgen in marktprijzen, Overzicht krijgen van mogelijke leveranciers, Anders, namelijk:...


Graag de criteria aangeven waaraan de leverancier moet voldoen en we delen dan uw RFQ alleen met passende leveranciers

Uw maatgemaakte technische onderdeel wordt geplaatst op de Techpilot markplaats en U ontvangt offertes van passende leveranciers die opdrachten zoeken

Let op: U kunt maximaal 4000 karakters gebruiken.

Selectiecriteria van leveranciers:

Graag de criteria waaraan de leverancier moet voldoen invoeren.
Bijvoorbeeld: regio voorkeur, bepaalde certificatie, ondernemingsgrootte, etc.


Ga door met ingeven details van onderneming